Matkaehdot voimassa 1/7/2018 alkaen


Matkapakettien sisältö ja hinta

Kaikki Loma Kalevan matkapaketit ovat yksityiseen tarkoitukseen hankittuja omatoimimatkoja. Matkapaketit räätälöidään ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä matkapakettiehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Matkustajan on tarkistettava kuljetusten lähtöajat sekä meno- että paluulennoilla. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen mies- tai naispaikkoja.


Lapsialennukset

Lentoyhtiöt myöntävät yleensä 2–11-vuotiaalle lapsialennuksen ja alle 2-vuotias lapsi maksaa 10 % aikuisen lentohinnasta eikä ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan. Tarkemmat tiedot saat CWT Kaleva Travelin toimistoista.


Matkavaraus ja maksu / Loma Kalevan matkapaketti

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä CWT Kaleva Traveliin ennen maksujen suorittamista. Matkantilaaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).

Euroopan matkapaketit: sopimus syntyy, kun matkustaja maksaa matkan koko hinnan matkaa varattaessa.

Kaukokohteiden matkapaketit: sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa ennakkomaksun 400 EUR/henkilö, ellei matkan vahvistuksen yhteydessä toisin ilmoiteta. Loppusuoritus matkasta on maksettava viimeistään 60 vuorokautta ennen lähtöä. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 60 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa.

Jotkut erikoismatkat ja hintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun erityisehdon soveltamista. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu.


Matkavaraus ja maksu / Loma Kalevan Päivän Hinta -matkapaketti 

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä CWT Kaleva Traveliin ennen maksujen suorittamista. Matkantilaaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).

Päivän Hinta-matkapaketti perustuu erikoislentohintoihin ja ehtoihin, joiden johdosta matkapaketin kokonaishinta maksetaan heti varauksen yhteydessä. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Kaleva Travelin palvelumaksu.


Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Loma Kalevan matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja (YME 4.4.).

Kun matka peruutetaan, perimme toimistokulujen 100 €/ henkilö lisäksi mahdolliset palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä. Erikoishintaisista lentolipuista ja hotellivarauksista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Kulut voivat olla jopa 100 %.  Todelliset kulut vahvistetaan tapauskohtaisesti peruutuksen yhteydessä. Käyttämättä jääneitä palveluita ei hyvitetä.

Pandemia-aikana tehdyt matkavaraukset
Matkan siirto toiseen ajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen on yleensä mahdollista. Palveluntarjoajien (mm. lennot ja majoitus) ehdot tarkistetaan ja matkan hinta päivitetään uuden ajankohdan mukaan. Mahdollinen hintojen erotus huomioidaan eli matkan hinta voi laskea tai nousta. Asiaa tarkastellaan lähempänä alkuperäistä lähtöpäivää. Tällöin nähdään pandemiatilanteen suunta matkan ajankohdalle. 

Mikäli matka halutaan perua kokonaan, perimme toimistokulut 50 EUR/ henkilö ja mahdolliset palveluntuottajien kulut.
Mikäli matkustuksen suhteen on palattu normaaliin ja matkaa halutaan muuttaa tai perua, pätevät normaalit yllä mainitut erityisehtomme .

Matkustajalla ei ole oikeutta kuluttomaan matkan peruuttamiseen, jos hän matkapakettisopimusta tehdessään on jo ollut tietoinen Covid-19-pandemiatilanteesta tai jostakin muusta Yleisten matkapakettiehtojen 5.1.b -kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta.


Muutokset ja matkasopimuksen luovutus

Muutoksia matkavaraukseen voi tehdä matkantilaaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun 100 €/ henkilö. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaavat  luovuttaja eli alkuperäinen matkustaja sekä luovutuksensaaja eli uusi matkustaja yhteisvastuullisesti. Useissa tapauksissa matkustajan nimenmuutos ei ole mahdollinen erikoishintaisiin lento- ja hotellivarauksiin, ja kirjoitetuista lentolipuista ei suoriteta takaisinmaksua. Todelliset kulut vahvistetaan tapauskohtaisesti muutoksen yhteydessä. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia.


Matkanjärjestäjän oikeus hinnan muutoksiin

Pidätämme oikeuden muuttaa matkan hintaa loppumaksun yhteydessä, mikäli matkan hinnoittelun jälkeen (YME 8.)

  • verot ja julkiset maksut ovat muuttuneet
  • matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssi on muuttunut
  • tai kuljetuskustannuksissa on tapahtunut muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnan muutoksista


Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.


Vakuutukset

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.


Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjän on kuitenkin annettava asiakkaalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Matkanjärjestäjän tulee antaa asiakkaalle tietoa myös kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. (YME 2.)


Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä CWT Kaleva Travelille matkalla ollessaan ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava CWT Kaleva Travelille niin pian kuin mahdollista. Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. (YME 12.4.)


Yksittäiset lennot, majoitus- tai kuljetusjärjestelyt

CWT Kaleva Travelin myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei liity muita palveluita, ei sovelleta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä tapauksissa CWT Kaleva Travel toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.


Lisäpalvelut

Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Lisäpalvelujen varauksista peritään voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelumaksut.


Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista (YME 16.).

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä esitteessä tai kotisivuilla mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. CWT Kaleva Travel varaa oikeuden muuttaa kotisivu- tai esitetietoja. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.


Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty korvausta tai alennusta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on  vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä CWT Kaleva Traveliin.

 

MATKAPAKETTIEN VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

CWT KALEVA TRAVEL
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Puh. 020 561 5540
Fax. 020 561 5555

Euroopan matkat sähköposti: euro@kalevatravel.fi
Kaukomatkat sähköposti: world@kalevatravel.fi

Matkat kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle, rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMv.