Lento + hotelli online -matkapakettien sisältö ja hinta

Kaikki Loma Kalevan Lento + hotelli online -matkapaketit ovat yksityiseen tarkoitukseen hankittuja omatoimimatkoja. Matkapaketit perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä matkapakettiehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan mahdolliset kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Matkustajan on tarkistettava kuljetusten lähtöajat sekä meno- että paluulennoilla.

 

Lapsialennukset

Lentoyhtiöt myöntävät yleensä 2–11-vuotiaalle lapsialennuksen. Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan. Tarkemmat tiedot saat CWT Kaleva Travelin toimistoista.

 

Matkavaraus ja maksu

Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa ennen matkan vahvistamista, että kaikki varauksella olevat tiedot ovat oikein. Tiedot tulostuvat lentolippuun, joten varmista että sukupuolivalinta on oikein, sukunimi on kirjoitettu sille varattuun kenttään ja etunimi omaansa. Lentolippu on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä toiselle henkilölle. Uudelleen kirjoitettavista lipuista veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu sekä lentoyhtiön perimät muutoskulut , mikäli lentoyhtiön säännöt sallivat lippuun tehtävät muutokset. Matkantilaaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).

Lento + hotelli online -matkapaketti perustuu erikoislentohintoihin ja ehtoihin, joiden johdosta matkapaketin kokonaishinta maksetaan heti varauksen yhteydessä.

 

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Loma Kalevan lento+hotelli online -matkapakettien erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja (YME 4.4.).

Kun matka peruutetaan, perimme toimistokulujen 100 €/ henkilö lisäksi todelliset palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä. Erikoishintaisista lentolipuista ja hotellivarauksista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Käyttämättä jääneitä palveluita ei hyvitetä.

 

Muutokset ja matkasopimuksen luovutus

Muutoksia matkavaraukseen voi tehdä matkantilaaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun 100 €/ henkilö. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaavat luovuttaja eli alkuperäinen matkustaja sekä luovutuksensaaja eli uusi matkustaja yhteisvastuullisesti. Useissa tapauksissa matkustajan nimenmuutos ei ole mahdollinen erikoishintaisiin lento- ja hotellivarauksiin, ja kirjoitetuista lentolipuista ei suoriteta takaisinmaksua. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia.

 

Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

 

Vakuutukset

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

 

Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjän on kuitenkin annettava asiakkaalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Matkanjärjestäjän tulee antaa asiakkaalle tietoa myös kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. (YME 2.)

 

Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä CWT Kaleva Travelille matkalla ollessaan ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava CWT Kaleva Travelille niin pian kuin mahdollista. Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. (YME 12.4.)


Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista (YME 16.).

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä esitteessä tai kotisivuilla mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. CWT Kaleva Travel varaa oikeuden muuttaa kotisivu- tai esitetietoja. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.

 


Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty korvausta tai alennusta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä CWT Kaleva Traveliin.

 

MATKAPAKETTIEN VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

CWT KALEVA TRAVEL
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Online-asiakaspalvelu
Puh: 0600 15130 (1,70 €/min +pvm)
Email: online@kalevatravel.fi

Matkat kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle, rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMv.