Matkapakettien sisältö ja hinta

Kaikki Loma Kalevan matkapaketit ovat omatoimimatkoja. Matkapaketit räätälöidään ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. Matkustajan on tarkistettava kuljetusten lähtöajat sekä meno- että paluulennoilla. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen mies- tai naispaikkoja. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

Lapsialennukset

Lentoyhtiöt myöntävät yleensä 2–11-vuotiaalle lapsialennuksen ja alle 2-vuotias lapsi maksaa 10 % aikuisen lentohinnasta eikä ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan. Tarkemmat tiedot saat CWT Kaleva Travelin toimistoista.

Matkavaraus ja maksu / Loma Kalevan matkapaketti

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä CWT Kaleva Traveliin ennen maksujen suorittamista.

Euroopan matkapaketit: sopimus syntyy, kun matkustaja maksaa matkan koko hinnan matkaa varattaessa.

Kaukokohteiden matkapaketit: sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa ennakkomaksun 400 EUR/henkilö, ellei matkan vahvistuksen yhteydessä toisin ilmoiteta. Loppusuoritus matkasta on maksettava viimeistään 60 vuorokautta ennen lähtöä. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 60 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa.

Jotkut erikoismatkat ja hintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun erityisehdon soveltamista. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu.

Matkavaraus ja maksu / Loma Kalevan Päivän Hinta -matkapaketti

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä CWT Kaleva Traveliin ennen maksujen suorittamista.

Päivän Hinta-matkapaketti perustuu erikoislentohintoihin ja ehtoihin, joiden johdosta matkapaketin kokonaishinta maksetaan heti varauksen yhteydessä. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Kaleva Travelin palvelumaksu.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Loma Kalevan matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja (YVE 4.4).

Kun matka peruutetaan ilman erityistä syytä perimme toimistokulujen 88 EUR/henkilö lisäksi todelliset palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä. Kaikki matkapakettien lentoliput ovat erikoishintaisia ja niistä ei yleensä suoriteta takaisinmaksua.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 88 EUR/henkilö sekä lentoyhtiöiden CWT Kaleva Travelilta perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Kun matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta asiakkaalla on yleisten valmismatkaehtojen (YVE 5) mukainen oikeus peruuttaa matka. CWT Kaleva Travelilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista CWT Kaleva Travelilla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut) sekä toimistokulut 88 EUR/henkilö. CWT Kaleva Travel ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Muutokset ja matkasopimuksen luovutus

Pidätämme oikeuden muuttaa matkan hintaa loppumaksun yhteydessä, mikäli matkan hinnoittelun jälkeen (Yleiset valmismatkaehdot, kohta 9)

  • verot ja julkiset maksut ovat muuttuneet
  • matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssi on muuttunut
  • tai kuljetuskustannuksissa tapahtuu muutos johon Kaleva Travel ei ole voinut vaikuttaa tai voinut ottaa huomioon matkasopimusta tehtäessä

Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkan kohdetta, hotellia tai lähtö/paluupäivää tai luovuttaa matkasopimuksen toiselle on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa muutoksesta tai luovutuksesta aiheutuneet todelliset kulut ja lisäksi toimistokulut 88 EUR/henkilö. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia.

Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

Vakuutukset

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkustaja selvittää itsenäisesti mahdollisen viisumin tarpeen sekä passin voimassaoloon liittyvät määräykset. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa..

Virheilmoitus

Matkaa koskevat virheilmoitukset on tehtävä välittömästi matkakohteessa matkanjärjestäjän edustajalle (hotelli, kuljetusyhtiö, matkajärjestäjän paikallinen yhteistyökumppani) tai suoraan CWT Kaleva Traveliin niiden korjaamiseksi jo matkan aikana. Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Yksittäiset lennot, majoitus- ja kuljetusjärjestelyt

CWT Kaleva Travelin myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei liity muita palveluita, ei sovelleta valmismatkalain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä tapauksissa CWT Kaleva Travel toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.

Lisäpalvelut

Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Lisäpalvelujen varauksista peritään voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelumaksut.

Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, matkanjärjestäjän vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu esine- ja varallisuusvahingoissa 200 EUR/henkilö.

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä esitteessä mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. Kaleva Travel varaa oikeuden muuttaa internet- tai esitetietoja ja ehtoja ennen matkasopimuksen tekemistä.  Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.

MATKAPAKETTIEN VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

CWT KALEVA TRAVEL
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
www.kalevatravel.fi
Puh: 020 561 5540
Faksi: 020 561 5090
Email: euro@kalevatravel.fi

Matkat kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle, rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMv.