Matkapakettien sisältö ja hinta

CWT Kaleva Travelin opastetut matkat ja lukijamatkat räätälöidään. Varaukset perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä matkapakettiehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat matkan tuotantoajankohtana voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin. Lippuun perittävät lentokenttäverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä mahdollisesti paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen mies- tai naispaikkoja.


Matkavaraus ja maksuehdot

Matkustajalla on velvollisuus tutustua matkaohjelman sisältöön ennen maksujen suorittamista. Sopimus syntyy, kun matkustaja maksaa ennakkomaksun eräpäivään mennessä. Ennakkomaksun maksamalla asiakas hyväksyy nämä erityisehdot. Ennakkomaksu Euroopan matkoilla on 150 EUR/henkilö ja kaukomatkoilla 250 EUR/henkilö. Ennakkomaksun yhteydessä maksetaan myös kulloinkin voimassa oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu /varaus/lasku. Ennakkomaksu voi joillakin erikoismatkoilla olla edellä mainittuja korkeampi johtuen lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien erityisehdoista.
Ennakkomaksu erääntyy 7 vrk varauksesta. Loppusuoritus matkasta on maksettava viimeistään 42 vrk ennen matkan alkua tai aiemmin, jos matkan erityisehdot sitä vaativat.


Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Peruutus tulee voimaan sillä hetkellä, kun tieto siitä tulee toimistoomme. Palvelumaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
– jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut 100 EUR/henkilö.
– 59 vrk – 42 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.
– 41 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta.
– 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina 95 % matkan hinnasta.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Lisäksi perimme aina etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset. Lentolipun osuudesta ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.


Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun 100 €/ henkilö. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia.


Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää (YME 10.1.). Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan tilille. Myös lisäretkille tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.


Matkanjärjestäjän tekemät muutokset

Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmanmuutoksiin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, jotka johtuvat polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. Matkanjärjestäjällä on oikeus toteuttaa matka muuttamalla kulkuvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta (YME 9.). Muutoksesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua.


Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

Matkustajan vastuu

Ennen matkaa matkustajan vastuulla on alla olevien asioiden tarkistaminen. Matkalla matkustaja on aina ensisijaisesti vastuussa itsestään ja omaisuudestaan.

Matkustajan nimi: Matkustajan tulee ilmoittaa nimensä matkavaraukseen, kuten se on passissa. Mikäli joudumme korjaamaan matkustajan väärin ilmoittamaa nimeä lentovaraukseen, perimme siitä aina lentoyhtiön perimän kulun lisäksi toimistokulumme 100 EUR/henkilö.

Matkavakuutukset: Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuu-vakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa. Tarkistakaa, että vakuutusturvanne on riittävä.

Passi, viisumi ja rokotukset: Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset ja vastaa niiden kustannuksista. Matkoillamme matkustajalla tulee aina olla mukanaan voimassaoleva matkustusasiakirja, joka on tavallisesti passi. EU-maihin riittää voimassaoleva kuvallinen EU-henkilökortti. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Tietoja matkustusasiakirjoista ja rokotuksista löydät kotisivuiltamme kohdasta www.kalevatravel.fi/matkainfo.

Varausvahvistus: Matkustajan on itse tarkistettava, että kaikki varausvahvistuksessa olevat tiedot ovat oikein. Maksamalla ennakkomaksun matkustaja vahvistaa varausvahvistuksessa tietojen oikeellisuuden.

Liikuntarajoitteiset matkustajat:  Matkaohjelmat vaativat normaalia yleiskuntoa ja pääsääntöisesti matkustajan tulee kyetä liikkumaan itsenäisesti ilman apua. Osaan vierailukohteista on mahdollisuus tutustua vain jalkaisin ja reiteillä voi olla portaita ja korkeuseroja. Mikäli matkustaja tarvitsee matkalle avustajan, on hänen hankittava ja kustannettava avustaja itse. Matkanjärjestäjän edustaja/matkanjohtaja/opas ei voi toimia matkustajan henkilökohtaisena avustajana. Lisäksi matkustajan on ilmoitettava jo ennen varauksen tekemistä esteettömyydestään ja neuvoteltava matkalle osallistumisesta. Myöskään dementiasta tai muusta muistisairaudesta kärsivä ei turvallisuussyistä voi osallistua matkalle ilman henkilökohtaista avustajaa.


Lisäpalvelut

Mikäli matkapaketin hintaan sisältyy kulttuuri- tms. tapahtumien lippuja, maksetaan lippujen hinta ennakkomaksun yhteydessä. Hintaa ei palauteta, mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä.


Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista (YME 16.).
Matkanjärjestäjä ei vastaa matkaohjelmassa, esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä matkaohjelmassa, esitteessä tai kotisivuilla mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. CWT Kaleva Travel varaa oikeuden muuttaa matkaohjelma-, kotisivu- tai esitetietoja. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.


Matkustajan velvollisuus ilmoittaa virheestä

Virheestä on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu, jotta CWT Kaleva Travelilla on mahdollisuus virheiden korjaamiseen jo matkan aikana. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. Korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.


Yleiset matkapakettiehdot

Noudatamme Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n sekä kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 1.7.2018 allekirjoitettuja Yleisiä matkapakettiehtoja, jotka ovat luettavissa internetosoitteessa www.kalevatravel.fi/matkainfo.

 

MATKAPAKETTIEN VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

CWT KALEVA TRAVEL
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
Puh. 020 561 5540
Fax. 020 561 5555
Email: euro@kalevatravel.fi

Matkat kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle, rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMv