Yleiset matkapakettiehdot/ valmismatkaehdot ja erityismatkaehdot

1.7.2018 alkaen noudatamme 1.7.2018 voimaan tulleita Yleisiä matkapakettiehtoja sekä CWT Kaleva Travelin erityisehtoja matkapaketeille.

30.6.2018 asti noudatamme alempana sivulla olevia 30.6.2009 voimaan tulleita Yleisiä valmismatkaehtoja sekä CWT Kaleva Travelin erityisehtoja.

CWT Kaleva Travelin matkapakettien sisältö ja hinta

Matkapakettien sisältö ja hinta

Kaikki Loma Kalevan matkapaketit ovat omatoimimatkoja. Matkapaketit räätälöidään ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. Matkustajan on tarkistettava kuljetusten lähtöajat sekä meno- että paluulennoilla. Yksinmatkustaville ei myydä erikseen mies- tai naispaikkoja. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

Lapsialennukset

Lentoyhtiöt myöntävät yleensä 2–11-vuotiaalle lapsialennuksen ja alle 2-vuotias lapsi maksaa 10 % aikuisen lentohinnasta eikä ole oikeutettu omaan istumapaikkaan. Hotellien myöntämät lapsialennukset vaihtelevat kohteen ja hotellin mukaan. Tarkemmat tiedot saat CWT Kaleva Travelin toimistosta.

Yleiset matkapakettiehdot 1/7/2018 alkaen

Lue Yleiset matkapakettiehdot täältä.

Läs Allmänna paketresevillkor här.

 

Read General terms and conditions for package travel from 1/7/2018 here

Lue CWT Kaleva Travelin erityisehdot matkapaketeille täältä.

Läs Specialvillkor för CWT Kaleva Travels resepaket här.

Read CWT Kaleva Travel’s special terms for leisure package travel here.

Lue CWT Kaleva Travelin erityisehdot online-matkapaketeille 1/7/2018 alkaen täältä.

Lue CWT Kaleva Travelin opastettujen matkojen ja lukijamatkojen erityisehdot 1/7/2018 alkaen täältä.

Matkamme kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMy

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Käyntiosoite (ei kuluttajaneuvontaa): Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Postiosoite: KKV, PL5, 00531 Helsinki
Puh: 029 505 3000

Yleiset valmismatkaehdot 30/6/2018 asti

Lue Yleiset valmismatkaehdot täältä.

Läs Allmänna villkor för paketresor här.

Read General terms for package tours here.

Lue CWT Kaleva Travelin matkapakettien erityisehdot täältä.

Läs Specialvillkor för CWT Kaleva Travels resepaket här.

Read CWT Kaleva Travel’s specialterms for leisure packagetours here.

Opastettujen matkojen sisältö ja hinta

CWT Kaleva Travelin opastetut matkat räätälöidään. Varaukset perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Opastettujen matkojen hinnat ja sisältö perustuvat matkaohjelmissa mainittuihin tietoihin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.

Matkavaraus ja ennakkomaksu

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkaohjelman sisältöön ennen maksujen suorittamista. Sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa ennakkomaksun. Ennakkomaksu Euroopan matkoilla on 150 EUR/henkilö ja kaukomatkoilla 250 EUR/henkilö, ellei matkan yhteydessä ole ilmoitettu toisin. Jotkut erikoismatkat ja lentohintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun erityisehdon soveltamista. Näistä erityisehdoista saa lisätietoja CWT Kaleva Travelin toimistoista. Loppusuoritus matkasta on maksettava tarkemman matkaohjelman ehtojen mukaisesti. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Kussakin opastetussa matkassa on yksilölliset maksu- ja peruutusehdot. Matkavarauksen yhteydessä lähetämme tarkemman matkaohjelman ehtoineen.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on CWT Kaleva Travelilla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista CWT Kaleva Travelilla ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). CWT Kaleva Travel ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 100 EUR/henkilö sekä lentoyhtiöiden CWT Kaleva Travelilta perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Muutokset ja matkasopimuksen luovutus

Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkan kohdetta, hotellia tai lähtö/paluupäivää tai luovuttaa matkasopimuksen toiselle, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa muutoksesta tai luovutuksesta aiheutuneet todelliset kulut ja lisäksi toimistokulut 100 EUR/henkilö. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia. Lentolippuun tulostuu laskun mukainen nimi, joten pyydämme ystävällisesti tarkistamaan viimeistään loppumaksun yhteydessä, että nimenne on kirjoitettu oikein.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi

Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1. perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan tilille.

Matkatavarat

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

Vakuutukset

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuu-vakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista, ellei toisin ole sovittu. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Yksittäiset lennot, majoitus- ja kuljetusjärjestelyt

CWT Kaleva Travelin myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei liity muita palveluita, ei sovelleta valmismatkalain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä tapauksissa CWT Kaleva Travel toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.

Lisäpalvelut

Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Lisäpalvelujen varauksista peritään voimassaolevat palvelumaksut.

Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista.

Matkustajan velvollisuus ilmoittaa virheestä

Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. Korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 21 vrk kuluttua matkan päättymisestä.

Ohjelmanmuutokset

Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmanmuutoksiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavantasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen.

Muut matkaehdot

ONLINE LENTOVARAUSTEN MATKAEHDOT

Online lentovarausten matkaehtoihin tästä.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

CWT Kaleva Travel

Työpajankatu 9 D, 00580 Helsinki

Puh: 020 561 5540
Faksi: 020 561 5090
Email: euro@kalevatravel.fi

Matkamme kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin
ja vakuus on asetettu Suomessa Kuluttajavirastolle
rekisteritunnuksella KUVI 3187/00/mjMv